AGORA Turizm, vizyonu doğrultusunda, sürekli gelişim gösteren ve en güncel teknolojileri kullanarak, müşterilerinin beklentilerini eksiksiz karşılayan, kolay anlaşılabilir, güvenilir ve şeffaf bilgilendirme yapar, satış sonrası hizmet verir.

  • Kalite yönetimi ile süreçlerimizin ve çalışma şekillerimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalitesi felsefesi doğrultusunda, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm is süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası normlarda rekabet edecek düzeyde yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
  • İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz firma ve müşterilerimizle, uzun vadeli, iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayalı açık ilişkiler kurmayı, karşılıklı olarak kalite anlayışının gelişimine katkıda bulunulması,
  • Çalışanlarımızın sorumluluk alan ve islerini seven başarılı bireyler olmaya teşvik edilmesi,
  • Tüm is süreçlerimizin planlanması ve uygulanması aşamalarında çevreye duyarlı ve uyumlu hareket ederek, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev kabul edilmesi,

yönünde faaliyetlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde kaliteli hizmet açısından öncü olacak örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.