Amacımız

Dünyanın her yerinde, müşterilerimize, üstün kalitede hizmet sunmak

Değerlerimiz

Agora Turizm, calışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Calışanlarımızı performans dışında hiçbir ayrım gözetmeksizin terfi ettirip ödüllendirerek, şirketimizi içimizden büyütürüz. Agora calışanlarının en önemli varlığımız olduğuna inanarak hareket ederiz

Liderlik

Hepimiz kendi sorumluluk alanlarımızda lideriz ve elde edeceğimiz sonuçlarin da lider niteliği taşımasında kararlıyız.
Hangi hedefe yürüdüğümüze dair net bir vizyonumuz var.
Stratejilerimizle sonuç üretme ve organizasyonel engelleri yok etme kapasitemizi geliştiririz.

Sahiplenme

Şirket kendimizinmiş gibi sahiplenir, varlıklarina kendi varlıklarımız gibi sahip çıkar ve şirketin uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket ederiz.

Doğruluk

Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırız
Birbirimize karşı dürüst ve açıksözlü davranırız
Her karar ve eylemimizde, Agora`nin değer ve prensiplerini gözetiriz.

Kazanma Tutkusu

En önemli konularda en iyiyi yapmaya kararlıyız
Daha iyi olmak ve kazanmak icin güçlü bir arzu duyarız

Güven

Agora’daki iş arkadaslarımıiza, müşterilerimize saygı duyar ve onlara bize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız
Birbirimizin becerilerine ve niyetlerine güveniriz
İnsanların en iyi, güven ortamında calıştığına inanırız

Prensiplerimiz

Tüm bireylere saygı gösteririz
Farklılıklara değer veririz
Insanları, büyük beklentilere, yüksek standartlara ve güç hedeflere ulaşmaları konusunda cesaretlendirir, olanak sağlarız
Şirketin ve bireyin çıkarları birbirinden ayrı tutulamaz
Hisse sahibi olmaya ve sahiplenmeye özendiririz
En iyi olmaya özen gösteririz
Şirket için stratejik önem taşıyan tüm alanlarda en iyi olmaya çalışırız
Hem başarılarımızdan hem de başarısızlıklarımızdan ders çıkarırız

İşyerinde Saygı

İşyerinde Bireysel Davranışlar

Agora Turizm`in bu konudaki temel politikası, tüm Agora çalışanlarına saygılı davranılmasıdır. Şirket güvenli, sağlıklı ve üretken bir iş ortamı sağlamak için çaba gösterir. Her çalışan, meslektaşlarıin ve şirkete karşı, bu ortamı tehlikeye atacak eylemleri ve koşulları ortadan kaldıirmakla sorumludur. Ayrıca her çalışandan görevini güvenli bir biçimde yerine getirmesi beklenir.

Calışan Bilgilerinin Gizliliği

Agora, calışanlarının kişisel bilgi gizliliğine ve onuruna saygı gösterir. Çalışanlardan alıp saklayacağımız kişisel bilgiler, sadece şirketin verimli bir biçimde çalısması için gerekli veya yasalar tarafindan zorunlu kılınmıs bilgilerle sınırlı olacaktır. Bu bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve sadece yasal nedenlerden ötürü bilmesi gerekenlere açıklanacaktır.

Vizyonumuz

Dünyanın alanında en iyi hizmet üreten şirketi olmak ve bu şekilde tanınmak.