ANALYTICA 2022

World’s Leading Trade Fair for laboratory technology, analysis, biotechnology and analytica conference

 • First Organization Date: 1968
 • Rotation: Every 2 Years
 • Target Groups: Scientists, lecturers, decision-makers from research, healthcare and industry, medical-technical assistants, chemists, pharmacists, authorities, medical retailers
 • Project Manager: Eren Ergen
 • E-mail: ergen@messe-muenchen.com.tr
 • Mobile: 0532 354 27 91
 • İlk Düzenlendiği Yıl: 1968
 • Periyot: 2 Yılda Bir
 • Hedef Gruplar: Bilim adamları, öğretim görevlileri, araştırma, sağlık ve endüstriden karar vericiler, tıbbi-teknik asistanlar, kimyagerler, eczacılar, yetkililer, tıbbi perakendeciler
 • Proje Yöneticisi: Eren Ergen
 • E-posta: ergen@messe-muenchen.com.tr
 • Mobil: 0532 354 27 91

Date

21 - 24 / 06 / 2022

Time

09:00 - 17:00